Paws Almanacka

Paws Almanacka, version 2.2.3, är en app för iPhone och Apple Watch, som visar kalenderinformation, som namnsdagar, helgdagar, flaggdagar, månfas som i en almanacka.

Paws Almanacka ger dig möjlighet att visa namnsdagar eller annan information som en komplikation på Apple Watch. Beroende på urtavla och typ av komplikation visas olika information.

Appens widget gör almanacksinformation lätt tillgänglig på låsskärmen.

Paws Almanacka har stöd för kalender- och namnsdagar i Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike. Som standard används telefonen och klockans regionsinställning för att välja almanacka, och de andra almanackor är tillgängliga som val i Inställningar.

Hämta Paws Almanacka i App Store


Dagvy

Dagvyn visar kalenderinformation för den valda dagen. Som utgångspunkt visas dagens datum. Svep vänster eller höger för att se föregående eller nästa dag.

När en annan dag än dagens är vald visas en ’Gå till idag’-knapp, som kan användas för att snabbt återvända till vyn för dagens datum.


Listvy

Listvyn visas alla årets dagar i listform. Kalenderinformation för varje dag visas, till exempel namnsdagar och andra kalenderhälndelser. Nationella eller regionala flaggdagar indikeras också genom att den relevanta flaggan visas i slutet på raden för den. Nationella och provinsiella helgdagar indikeras med datumet i röd färg.

Det datum som valts i LIstvyn används som basdag för Dagvyn och Världsvyn. Använd listvyn för att snabbt hitta det datum du söker och byt därefter till en av de andra vyerna.

Överst i Listvyn finns ett sökfält som kan används för att söka efter namn i den almanacka som visas. Välj ett av de datum som hittas och byt därefter till Dag- eller Världsvyn för att se mer information.


Världsvy

Världsvyn är ett kul tillägg till version 2 av appen, och används för att visa namnsdagar för flera länder i en och samma vy.

Välj vilka länders namnsdagar som ska visas i Inställningar.

Precis som i Dagvyn kan man svepa vänster eller höger för att visa föregående eller nästa dag. För att snabbt hitta ett specifikt datum välj datumet i Listvyn och växla därefter till Världsvyn för att se vems namnsdagar som firas i de olika länderna.

Om inte några ytterligare länder valts i Inställningar, visas ett tips för att hjälpa till att hitta inställningen.


Inställningar

Välj den huvudsakliga regionen genom att välja raden med landets namn. Den valda regionen avgör vilken almanacka som visas i Dagvyn, Listvyn, Widgetvyn och för Apple Watch appen och komplikationerna.

Vilken region som är vald indikeras genom att landets flagga visas med klara färger. Övriga flaggor är nedtonade.

Switcharna den högra sidan används för att välja ytterligare regioner att visa i Världsvyn. Genom att använd ’Alla’- eller ’Inga’-knapparna överst på sidan kan man lätt lägga till eller ta bort alla länder på en gång.

Vissa länder har lokala helg- och flaggdagar I regioner, delstater eller provinser. Om det är fallet fälls en meny med underregionerna ut eller in när landet väljs. Välj en underregion för att visa dess helg- och flaggdagar i de vyer där den huvudsakliga regionen visas.

Väljs ett land med underregioner (t.ex. delstater eller provider) fälls dessa ut eller in under landsnamnet.
Välj ’Inga’ för att slå av alla landsregioner.
Välj ’Alla’ för att slå på samtliga landsregioner.

Widget

Lägg till Almanacka som widget för att enkelt ha tillgång till almanacksinformation på iPhone,Apple Watch App & Komplikation


Hämta Paws Almanacka i App Store

Kolla också in vår andra komplikation: Paws Veckonummer